Category: Classic Rock

8 Comment

  1. תן לי להראות לך איך עושים את זה, תן לי להדליק את הגפרור'. תביני שככל שאת מחזיקה את הגפרור קרוב יותר לפס שמדליק אותו, כך עוצמת ההדיפה שלך משם תהיה גדולה וכואבת יותר - פשוט כי אין ברירה אחרת.
  2. כולם אומרים לי זאת תקופה וזה עובר אתה עוד תסתדר רק אל תשאל יותר ״מה איתנו?״ ומזל שיש שיחות להיזכר בכל מה שהזמן מזמן לקח מכאן לקח אותנו איך את מסוגלת להגיד שנגמר.
  3. בתו של מוחמד עלי: "הלב כואב, אבל אבא חופשי" האנה עלי תיארה באינסטגרם את הפרידה של המשפחה מאביה: "הלב המשיך לפעום אחרי שכל שאר האיברים כשלו", כתבה. "כולנו היינו סביב מיטתו, אמרנו לו 'נהיה בסדר, אתה.
  4. שירו של הלב חוקר את הגבולות המטושטשים של זהות, אהבה, נישואים והורות. הוא נתן לי את מפתחות הטנדר, ואני נהגתי בעודו מצמיד מפית אל מצחו. “נראה לי שאף אחד לא ישכח את החתונה של ריד,” מילמל.
  5. קראתי את הכתוב, ולא ידעתי מה לעשות בו. נדמָה לי, שיר זה – ילדים לא יבינו אותו; מבוגרים – מי יבין את הדבר במעטה כה פשוט? הייתי בטוחה: איש לא יבין. הנחתי את השיר במגרתי, וחסל.".
  6. אריינפיר: די אידישע וועלט איז אויף מיט די נייעס אז אין די “ישיבה היכל הקודש ברסלב אין וויליאמסבורג,” איז פארגעקומען א שמחת החתונה, אויף א שטייגער אז די מחותנים זאלן נישט דארפן אויסבלוטיגן פון געלט צוליב די הויכע.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *